ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

ลงพื้นที่ตรวจโครงการขุดลอกพื้นที่บ่อเพื่อจัดทำระบบบำบัดและระบายน้ำหมู่ที่ 3 รวมทั้งถนนลูกรังบ้านดอนสวนหมู่ที่ 12

ศุกร์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 190 ครั้ง
<p>นายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง พร้อมด้วย นางสุดา เหล่าโผน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนายไพรัตน์ ทัศน์ศรี ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจโครงการขุดลอกพื้นที่บ่อเพื่อจัดทำระบบบำบัดและระบายน้ำหมู่ที่ 3 รวมทั้งถนนลูกรังบ้านดอนสวนหมู่ที่ 12 เพื่อแก้ไขความเดือนร้อนของชุมชน</p>

ลงพื้นที่ตรวจโครงการขุดลอกพื้นที่บ่อเพื่อจัดทำระบบบำบัดและระบายน้ำหมู่ที่ 3 รวมทั้งถนนลูกรังบ้านดอนสวนหมู่ที่ 12

นายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง พร้อมด้วย นางสุดา เหล่าโผน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนายไพรัตน์ ทัศน์ศรี ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจโครงการขุดลอกพื้นที่บ่อเพื่อจัดทำระบบบำบัดและระบายน้ำหมู่ที่ 3 รวมทั้งถนนลูกรังบ้านดอนสวนหมู่ที่ 12 เพื่อแก้ไขความเดือนร้อนของชุมชน


ภาพกิจกรรม อื่นๆ