ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

เตรียมพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตริมแม่น้ำชี พื้นที่บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 2

พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 155 ครั้ง
<p>วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง,เจ้าหน้าที่ป้องกันฯและเทศกิจ เตรียมพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตริมแม่น้ำชี พื้นที่บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 2 ดำเนินการประสานพื้นที่ชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน</p>

เตรียมพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตริมแม่น้ำชี พื้นที่บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 2

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง,เจ้าหน้าที่ป้องกันฯและเทศกิจ เตรียมพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตริมแม่น้ำชี พื้นที่บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 2 ดำเนินการประสานพื้นที่ชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน


ภาพกิจกรรม อื่นๆ