ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

ชี้แจงแนวเขตที่ดินราษฏรหมู่ที่ 2 ณ บริเวณริมแม่น้ำชี

พุธ ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 201 ครั้ง
<p>วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง พร้อมด้วยนางจินดา เนื่องวรรณะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลฯ ร่วมชี้แจงแนวเขตที่ดินราษฏรหมู่ที่ 2 ณ บริเวณริมแม่น้ำชีเพื่อพัฒนาพื้นที่ในการใช้ประโยชน์สาธารณะของชุมชนต่อไป</p>

ชี้แจงแนวเขตที่ดินราษฏรหมู่ที่ 2 ณ บริเวณริมแม่น้ำชี

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง พร้อมด้วยนางจินดา เนื่องวรรณะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลฯ ร่วมชี้แจงแนวเขตที่ดินราษฏรหมู่ที่ 2 ณ บริเวณริมแม่น้ำชีเพื่อพัฒนาพื้นที่ในการใช้ประโยชน์สาธารณะของชุมชนต่อไป


ภาพกิจกรรม อื่นๆ