ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟวันออกพรรษา ประจำปี 2562

พุธ ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 78 ครั้ง

ขอเชิญร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟวันออกพรรษา ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ขอเชิญร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟวันออกพรรษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 -13 ตุลาคม 2562 กำหนดการ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ชมการแข่งขันเรือพายประเพณี ประเภท 5 ฝีพาย ,12 ตุลาคม 2562 ชมการแข่งขันเรือพายประเพณี ประเภท 10 ฝีพาย ณ ท่าน้ำวัดเจริญผล บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4 ,วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ชมขบวนแห่เรือไฟประเพณี การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณี ทั้ง 15 หมู่บ้าน ณ สนามกลางบ้านท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม


ภาพกิจกรรม อื่นๆ