ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

เตรียมงานวางศิลาฤกษ์สร้างพญาศรีสุวรรณอนันตนาคราช วัดสว่างวารี บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3

พุธ ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 183 ครั้ง
<p>วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลตำบลท่าขอนยาง นายสมยศ ชุ่มอภัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองท่าขอนยาง และประชาชนพี่น้องชาวตำบลท่าขอนยางจัดทำพิธีอัญเชิญหอสีนางและหุ่นจำลองพญาศรีสุวรรณอนันตนาคราช ยังมลฑลพิธี ณ ท่าน้ำวัดสว่างวารี เพื่อเตรียมงานวางศิลาฤกษ์สร้างพญาศรีสุวรรณอนันตนาคราช ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562</p>

เตรียมงานวางศิลาฤกษ์สร้างพญาศรีสุวรรณอนันตนาคราช วัดสว่างวารี บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลตำบลท่าขอนยาง นายสมยศ ชุ่มอภัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองท่าขอนยาง และประชาชนพี่น้องชาวตำบลท่าขอนยางจัดทำพิธีอัญเชิญหอสีนางและหุ่นจำลองพญาศรีสุวรรณอนันตนาคราช ยังมลฑลพิธี ณ ท่าน้ำวัดสว่างวารี เพื่อเตรียมงานวางศิลาฤกษ์สร้างพญาศรีสุวรรณอนันตนาคราช ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562


ภาพกิจกรรม อื่นๆ