ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ศศิธร ดีระดา รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลท่าขอนยาง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับพนักงานที่บรรจุใหม่ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นางสาวญานิกา รัตนบุรัมย์ ด้วยความยินดียิ่งค่ะ....

จันทร์ ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 188 ครั้ง

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ศศิธร ดีระดา รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลท่าขอนยาง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับพนักงานที่บรรจุใหม่ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นางสาวญานิกา รัตนบุรัมย์ ด้วยความยินดียิ่งค่ะ....


ภาพกิจกรรม อื่นๆ