ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

งานกีฬาโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองท่าขอนยาง

จันทร์ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 45 ครั้ง
<p>วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง ประธานเปิดงานกีฬาโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองท่าขอนยาง ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกลางบ้านบ้านท่าขอนยาง</p>

งานกีฬาโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองท่าขอนยาง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง ประธานเปิดงานกีฬาโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองท่าขอนยาง ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกลางบ้านบ้านท่าขอนยาง


ภาพกิจกรรม อื่นๆ