ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

กิจกรรมไหว้พระทำบุญ เนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชา

จันทร์ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 46 ครั้ง
<p>วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. คณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขอนยาง จัดกิจกรรมไหว้พระทำบุญ เนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชา ณ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมวัดเจริญผล บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4</p>

กิจกรรมไหว้พระทำบุญ เนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. คณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขอนยาง จัดกิจกรรมไหว้พระทำบุญ เนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชา ณ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมวัดเจริญผล บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4


ภาพกิจกรรม อื่นๆ