ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

ประชุมเตรียมการจัดงานกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2563

จันทร์ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 46 ครั้ง
<p>วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.นายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนทั้ง 15 หมู่บ้านเพื่อเตรียมการจัดงานกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าขอนยาง</p>

ประชุมเตรียมการจัดงานกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2563

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.นายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนทั้ง 15 หมู่บ้านเพื่อเตรียมการจัดงานกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


ภาพกิจกรรม อื่นๆ