ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

เสวนาประวัติศาสตร์สัญจร ในหัวข้อ "พิพิธภัณฑ์และการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชาวญ้อท่าขอนยาง"

จันทร์ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 53 ครั้ง
<p>วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง เสวนาประวัติศาสตร์สัญจร โดยเทศบาลตำบลท่าขอนยางร่วมกับ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในหัวข้อ "พิพิธภัณฑ์และการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชาวญ้อท่าขอนยาง" ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม</p>

เสวนาประวัติศาสตร์สัญจร ในหัวข้อ "พิพิธภัณฑ์และการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชาวญ้อท่าขอนยาง"

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง เสวนาประวัติศาสตร์สัญจร โดยเทศบาลตำบลท่าขอนยางร่วมกับ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในหัวข้อ "พิพิธภัณฑ์และการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชาวญ้อท่าขอนยาง" ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม


ภาพกิจกรรม อื่นๆ