ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

ประชุมหารือเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ริมฝั่งแม่น้ำชี

จันทร์ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 52 ครั้ง
<p>วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง ประชุมหารือเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ริมฝั่งแม่น้ำชี ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่าฯ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคามสาขากันทรวิชัย ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ประกอบการร้านค้าและเจ้าของที่ดินบริเวณริมฝั่งแม่น้ำชี้เข้าร่วมรับฟัง สอบถามและแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าว</p>

ประชุมหารือเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ริมฝั่งแม่น้ำชี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง ประชุมหารือเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ริมฝั่งแม่น้ำชี ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่าฯ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคามสาขากันทรวิชัย ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ประกอบการร้านค้าและเจ้าของที่ดินบริเวณริมฝั่งแม่น้ำชี้เข้าร่วมรับฟัง สอบถามและแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าว


ภาพกิจกรรม อื่นๆ