ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ปฏิบัติหน้าที่ที่จุดตั้งด่าน จุดสกัด และด่านความมั่นคงเพื่อคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางข้ามเขตจังหวัด ณ ถนนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารค

อังคาร ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 208 ครั้ง

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ปฏิบัติหน้าที่ที่จุดตั้งด่าน จุดสกัด และด่านความมั่นคงเพื่อคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางข้ามเขตจังหวัด ณ ถนนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารค


ภาพกิจกรรม อื่นๆ