ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน ประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

พุธ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 193 ครั้ง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน ประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


ภาพกิจกรรม อื่นๆ