สายตรงนายกเทศมนตรี

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

<<ตุลาคม 2561>>
พฤอา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

พฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
79
วันนี้
962
วานนี้
946


เริ่มนับ
     

งานกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด

วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ผู้ชม 574ภาพกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องงานรับเสด็จ
อังคาร ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2556
 
งานวันเฉลิมชนมพรรษา 5 ธันวาคม
พฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2556
 
งานกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด
เสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2556
 
งานวันผู้สูงอายุ
เสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2556
 
งานวันเด็ก
ศุกร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2556
 


ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย