ข่าวประกาศ

แจ้งเตือนพายุฤดูร้อนฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรง ระหว่างวันที่ 1- 4 เมษายน 2563 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง

อังคาร ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 62 ครั้ง
<p>กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศฉบับที่ 1 (46/2563) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. แจ้งว่า บริเวณความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ รวมทั้งมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์วาตภัย ฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรง ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2563นี้</p>

แจ้งเตือนพายุฤดูร้อนฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรง ระหว่างวันที่ 1- 4 เมษายน 2563 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศฉบับที่ 1 (46/2563) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. แจ้งว่า บริเวณความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ รวมทั้งมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์วาตภัย ฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรง ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2563นี้

อื่นๆ