ข่าวประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563

จันทร์ ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 161 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563