ข่าวประกาศ

ขอเชิญชวนร่วมออกกำลังกายต้าน 3 โรค ภัยสุขภาพสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังในปี 2562

พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 29 ครั้ง
<p>นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะผู้บริหารจากกรมควบคุมโรค ร่วมแถลงข่าว เรื่อง &ldquo;พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ พ.ศ.2562&rdquo; ซึ่งกรมควบคุมโรค ได้วิเคราะห์สถานการณ์โรคในระบบเฝ้าระวังต่างๆ ที่ผ่านมา โดยวิธีอนุกรมเวลา วิเคราะห์จำนวนและช่วงเวลาการเกิดโรคต่างๆ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของการเกิดโรค และนำมาพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในปี 2562 เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การพยากรณ์โรคติดต่อ และกลุ่มที่ 2 โรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ &nbsp;ดังนี้ การพยากรณ์โรคติดต่อที่สำคัญในปี 2562 มี 3 โรค ได้แก่&nbsp;<strong>1.โรคไข้หวัดใหญ่&nbsp;2.โรคหัด&nbsp;3.โรคไข้เลือดออก</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ที่มา :&nbsp;<a href="http://www.bangkokbiznews.com/">http://www.bangkokbiznews.com</a>, กรมควบคุมโรค</p>

ขอเชิญชวนร่วมออกกำลังกายต้าน 3 โรค ภัยสุขภาพสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังในปี 2562

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะผู้บริหารจากกรมควบคุมโรค ร่วมแถลงข่าว เรื่อง “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ พ.ศ.2562” ซึ่งกรมควบคุมโรค ได้วิเคราะห์สถานการณ์โรคในระบบเฝ้าระวังต่างๆ ที่ผ่านมา โดยวิธีอนุกรมเวลา วิเคราะห์จำนวนและช่วงเวลาการเกิดโรคต่างๆ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของการเกิดโรค และนำมาพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในปี 2562 เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การพยากรณ์โรคติดต่อ และกลุ่มที่ 2 โรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ  ดังนี้ การพยากรณ์โรคติดต่อที่สำคัญในปี 2562 มี 3 โรค ได้แก่ 1.โรคไข้หวัดใหญ่ 2.โรคหัด 3.โรคไข้เลือดออก

 

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com, กรมควบคุมโรค