ข่าวประกาศ

ขอเชิญร่วมเฝ้ารับ - ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562

พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 12 ครั้ง
<p>ขอเชิญร่วมเฝ้ารับ - ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม สถานที่ ณ บริเวณหน้าเทศบาลตำบลท่าขอนยาง หรือตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน <br /> กำหนดการวันที่ 2 ธันวาคม 2562 รับเสด็จเวลา 12.30 น. ส่งเสด็จเวลา 15.00 น.การแต่งกาย ข้าราชการ ชุดปฏิบัติราชการ <br /> ชุดจิตอาสา ประชาชนทั่วไปชุดโทนสีเหลือง<br /> วันที่ 3 ธันวาคม 2562 รับเสด็จ เวลา 07.30 น. ส่งเสด็จ เวลา 15.00 น. การแต่งกายด้วยชุดจิตอาสาหรือชุดโทนสีเหลือง</p>

ขอเชิญร่วมเฝ้ารับ - ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562

ขอเชิญร่วมเฝ้ารับ - ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม สถานที่ ณ บริเวณหน้าเทศบาลตำบลท่าขอนยาง หรือตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน
กำหนดการวันที่ 2 ธันวาคม 2562 รับเสด็จเวลา 12.30 น. ส่งเสด็จเวลา 15.00 น.การแต่งกาย ข้าราชการ ชุดปฏิบัติราชการ
ชุดจิตอาสา ประชาชนทั่วไปชุดโทนสีเหลือง
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 รับเสด็จ เวลา 07.30 น. ส่งเสด็จ เวลา 15.00 น. การแต่งกายด้วยชุดจิตอาสาหรือชุดโทนสีเหลือง

อื่นๆ