สายตรงนายกเทศมนตรี

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

เอกสารดาวน์โหลด

<<ธันวาคม 2561>>
พฤอา
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

ศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
99
วันนี้
1497
วานนี้
1959


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

รายรับรายจ่าย


รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 2 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ธันวาคม 2559
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 2 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มกราคม 2560
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มีนาคม 2560
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2560
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน 2561
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย