สายตรงนายกเทศมนตรี

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

เอกสารดาวน์โหลด

<<เมษายน 2562>>
พฤอา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

อาทิตย์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
58
วันนี้
799
วานนี้
1999


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง  
พุธ ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 
พุธ ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะปรับปรุงถนนสายบ้านท่าขอนยาง-มมส.(ทางหลวงหมายเลข 2202 เดิม) ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7123 มค (หมายเลขครุภัณฑ์ 005 55 0004)
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
พุธ ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2562
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2562
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2562)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะปรับปรุงถนนสายท่าขอนยาง-มมส. (ทางหลวงหมายเลข 2202 เดิม) ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ด้วยวิธีประกยวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
พฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2562
โครงการบูรณะปรับปรุงถนนสายบ้านท่าขอนยาง-มมส.(ทางหลวงหมายเลข 2202 เดิม)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 (ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
อังคาร ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2562
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 จากถนนบ้านท่าขอนยาง -มมส.(ถนนทางหลวงแผ่นหมายเลข 2202 เดิม) บริเวณโค้งคลองถมถึงสี่แยกบ้านท่าขอนยาง-ส้มโฮง บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
จันทร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
จันทร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) 2 ฝั่งถนนและปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 
ร่างประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 จากถนนบ้านท่าขอนยาง - มมส. บรเวิณโค้งคลองถมถึงสี่แยกถนนบ้านท่าขอนยาง-ส้มโฮง บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 
ร่างประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะปรับปรุงถนนสายทางบ้านท่าขอนยาง-มมส.(ทางหลวงหมายเลข 2202 เดิม) ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
อังคาร ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย