Get Adobe Flash player

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

เอกสารดาวน์โหลด

<<สิงหาคม 2562>>
พฤอา
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

จันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
81
วันนี้
535
วานนี้
1946


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

ประกวดราคาจ้าง


ปรกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงารก่อสร้างท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านทางทิศตะวันตกบ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประวกดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านทางทิศตะวันตกบ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
จันทร์ ที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2562
จ้างเหมาจัดทำอาหาร ศพด.
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
จันทร์ ที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2562
จัดซื้อนมโรงเรียน
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่สร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
อังคาร ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจ้างออกแบบตกแต่งต่อเติมห้องประชุมสภาเทศบาลและห้องรับรอง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากพิมพ์ปี พ.ศ.ในรายงานขอซื้อขอจ้างไม่ถูกต้อง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
อังคาร ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2562
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)2 ฝั่งถนนและปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะปรับปรุงถนนสายบ้านท่าขอนยาง-มมส.(ทางหลวงหมายเลข 2202 เดิม) ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะปรับปรุงถนนสายท่าขอนยาง-มมส. (ทางหลวงหมายเลข 2202 เดิม) ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ด้วยวิธีประกยวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
พฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2562
โครงการบูรณะปรับปรุงถนนสายบ้านท่าขอนยาง-มมส.(ทางหลวงหมายเลข 2202 เดิม)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
อังคาร ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2562
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 จากถนนบ้านท่าขอนยาง -มมส.(ถนนทางหลวงแผ่นหมายเลข 2202 เดิม) บริเวณโค้งคลองถมถึงสี่แยกบ้านท่าขอนยาง-ส้มโฮง บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) 2 ฝั่งถนนและปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย