สายตรงนายกเทศมนตรี

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

<<พฤษภาคม 2561>>
พฤอา
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

พุธ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
34
วันนี้
1822
วานนี้
744


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ศุกร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
จันทร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหัวขัว หมู่ที่ 9
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
จันทร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วและระบบวางท่อภายในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
จันทร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ภายในหมู่บ้าน ซอยข้างกุดน้ำใส บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
จันทร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 8
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
จันทร์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็(คสล.)ภายในหมู่บ้าน ซอยข้างกุดน้ำใส บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
จันทร์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าขอนยาง
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
จันทร์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ตำบลท่าขอนยาง
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
จันทร์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560
โครงการก่อสร้างรั้วและระบบวางท่อภายในสำนักงานเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
จันทร์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าหมู่งคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ภายในหมู่บ้าน ถนนซอยวัดป่าธรรมอุทยานบ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 11
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
จันทร์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนสวน หมู่ที่ 12
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
จันทร์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมถนนดินยกระดับ ผิวทางลูกรัง เส้นรอบหมู่บ้าน บ้านดอนสวน หมู่ที่ 12
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
พุธ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2560
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนดินยกระดับ ผิวทางลูกรังเส้นรอบหมู่บ้าน บ้านดอนสวน หมู่ที่ 12 ตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
พุธ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนสวน หมู่ที่ 12 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
พุธ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน ถนนซอยวัดป่าธรรมอุทยาน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 11 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พฤหัสบดี ที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ.2560
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล) ภายในหมู่บ้านถนนข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พฤหัสบดี ที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ.2560
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) เส้นรอบหมู่บ้าน บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 13
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
อังคาร ที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ.2560
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนน มค.3053 บ้านวังหว้า หมู่ที่ 6
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
อังคาร ที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ.2560
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนน มค.3053 บ้านใคร่นุ่น หมู่ที่ 10
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ศุกร์ ที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ.2560
โครงการกำจัดวัชพืชแหล่งน้ำสาธารณะ(ท่าขัวน้อย) บ้านหัวขัว หมู่ที่ 15 ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย