สายตรงนายกเทศมนตรี

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

<<ตุลาคม 2561>>
พฤอา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

พฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
67
วันนี้
949
วานนี้
946


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 
อังคาร ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2561
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ห้องโดยสารแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู เป็นกระบะสำเร็จรูป เป็นรา
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
จันทร์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนสวน หมู่ที่ 12 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมวางระบบท่อระบายน้ำถนนเส้นหลังสำนักงานเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเข 213 ถึงถนนสายทางบ้านท่าขอนยางถึงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ทางหลวงแผ่นดิน
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
พฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2561
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดนสวน หมู่ที่ 12 ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณ 152,000 บาท
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
พฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2561
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านใคร่นุ่น หมู่ที่ 14 งบประมาณ 141,000 บาท
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
พฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณ 500,000 บาท
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
พฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านใคร่นุ่น หมู่ที่ 14 ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณ 140,000 บาท
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
พฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณ 52,000 บาท
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
พฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่้าน บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณ 150,000 บาท
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
อังคาร ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนน มค. ๓๐๕๓ เชื่อมต่อโครงการปี ๒๕๖๐ บ้านใคร่นุ่น หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
จันทร์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2561
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนน มค.๓๐๕๓ เชื่อมต่อโครงการ ปี ๒๕๖๐ บ้านใคร่นุ่น หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2561
จันทร์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2561
การจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนน มค.3053 เชื่อมต่อโครงการปี 2560 บ้านใคร่นุ่น หมู่ที่ 10 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2561
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)พร้อมระบบวางท่อระบายน้ำถนนเส้นหลังสำนักงานเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ถึงถนนสายทางบ้านท่าขอนยางถึงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2202 เดิม)ด้วยวิธ
 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561
พุธ ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2561
การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)พร้อมระบบวางท่อระบายน้ำถนนเส้นหลังสำนักงานเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ถึงถนนสายทางบ้านท่าขอนยางถึงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2202 เดิม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนน มค.3053 เชื่อต่อ โครงการ ปี 2560 บ้านใคร่นุ่น หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
เอกสารปรกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561
การจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนน มค.3053 เชื่อต่อ โครงการ ปี 2560 บ้านใคร่นุ่น หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
พุธ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมวางระบบท่อระบายน้ำ ถนนเส้นหลังสำนักงานเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ถึง ถนนสายทางบ้นท่าขอนยางถึงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 2202 (เดิม)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
อังคาร ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมระบบวางท่อระบายน้ำถนนเส้นหลังสำนักงานเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ถึง ถนนสายทางบ้านท่าขอนยางถึงมหาวิทยาลัยมหาสาคาม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2202 เดิม)
 
เอกสารปรกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อังคาร ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561
สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมระบบวางท่อระบายน้ำถนนเส้นหลังสำนักงานเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ถึงถนนสายทางบ้านท่าขอนยางถึงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2202 เดิม)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล)ภายในหมู่บ้าน บ้านวังหว้า หมู่ที่ 6
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย