สายตรงนายกเทศมนตรี

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

เอกสารดาวน์โหลด

<<กุมภาพันธ์ 2562>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
   

เสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
79
วันนี้
41
วานนี้
1709


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 
จันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมห้องน้ำเทศบาล
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนเชื่อระหว่างบ้นดอนสวนกับบ้านดอนเวียงจันทร์ จำนวน 14 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 4/2562
ศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
การจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนเชื่อระหว่างบ้านดอนสวนกับบ้านดอนเวียงจันทร์ จำนวน 14 ต้น
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำที่ปิดประกาศ
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องรับ-ส่งวิทยุ พร้อมอุปกรณ์
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศของกองสวัสดิการ
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
อังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข1817 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
จันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย น้ำยาง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ นงเยาว์เพิ่มพูนทรัพย์ โดยเสนอเป็นเงินทั้งสิ้น 57,100 บาทโดยวิธีเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
จันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย น้ำยาง จำนวน 2 รายการ เนื่องจากข้อมูลผิดพลาด
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1668 มค (หมายเลขครุภัณฑ์ 005 47 0002) โดยวิธีเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย น้ำยาง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1668 มค (หมายเลขครุภัณฑ์ 005 47 0002) โดยวิธีเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งยางรถยนต์ส่วนกลางกระบะ4ประตู หมายเลขทะเบียน กค 747 มหาสารคาม
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางกระบะ4ประตู หมายเลข กค 747 มหาสารคาม
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันฯโครงการฝึกอบรมประชาคมชุมชนหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ รัานวัฒนาเครื่องเขียน โดยเสนอราคา เป็นเงิน 5,880 บาท
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย