สายตรงนายกเทศมนตรี

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

<<กุมภาพันธ์ 2561>>
พฤอา
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
    

จันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
81
วันนี้
903
วานนี้
66


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

ข่าวสารราชการ


ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความปรองดอง
จันทร์ ที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2560
 
รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
พุธ ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ตุลาคม 2559
พุธ ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560
 
ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2560
อังคาร ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2560
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2560 ติดต่อขอยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีได้ที่งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าขอนยาง...
 
ขอเชิญรับชมรายการธรรมดีได้ดี "Easy Life"
จันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ขอเชิญรับชมรายการธรรมดีได้ดี "Easy Life" ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 17.05 น.-07.30 น.ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปยังสถานที่สวยงามทุก 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย แถมยังได้เรียนรู้ธรรมะไปพร้อมกับกับพิธีกรทั้ง3ท่าน..แล้วคุณจะรู้ว่
 
การบริจาคภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่พรรคการเมืองประจำปี พ.ศ.2560
จันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยฝ่ายกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง ได้จัดทำเอกสารแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์การบริจาคภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่พรรคการเมืองประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อให้ผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุุคคลธรรมดาประจำปี พ.ศ.2560
 
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศุกร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560
ตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศ ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต นั้น อำเภอกันทรวิชัย ได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระรา
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
อังคาร ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2559
เรื่อง ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2560 ไปยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
 
บทความเทิดพระเกียรติฯ เรื่อง น้ำคือชีวิต โดย พล.อ.สนั่น มะเริงสิทธิ์
อังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ด้วยเทศบาลตำบลท่าขอนยาง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะอุทิศพระวรกายตรากตรำแสวงพระราชวโรกาส ทุกหนแห่งไม่เลือกเวลาสถานที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากแค้นให้พสกนิกรชาวอิสานด้วยพระอัจฉริยะภาพ เรื่องน้ำ ทำให้
 
การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบและไพ่ ประจำปี 2560
จันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ด้วยใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี 2559 ของร้านค้าในเขตพื้นที่ตำบลท่าขอนยางสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนั้นผู้ที่ทประสงค์ขอรับใบอนุญาตในปีต่อไป สามารถขอรับใบอนุญาตเป็นการล่วงหน้าได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน ธันวาคม 2559 ทั้งนี้เพื่ออำน
 
การปรับปรุงแนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลท่าขอนยางและผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุมการจัดทำโครงการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม ผังเมืองชุมชนท่าขอนยาง-ขามเรียง เพื่อรับฟังคำชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการและรับฟังความคิดเห็นจากห
 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
พฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
เรื่อง โรคติดต่อที่กระทรวงสาธารณสุขรัสเซียกำหนดให้ชาวต่างชาติต้องตรวจตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขรัสเซีย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
พฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
เรื่อง สาธารณรัฐเกาหลีขยายเวลาเพิ่มอีก 3 เดือน สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลีให้แจ้งการเดินทางออกนอกประเทศด้วยความสมัครใจ
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2559
ยกเลิกประกาศและประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี(พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ.2559 ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่(ระบบแท่ง)
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ.2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2530-2562)
 
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2559
 
ขอความร่วมมือ
พฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2559
ประชาสัมพันธ์กวดขันและไม่สนับสนุนให้มีการจำหน่ายสินละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด
พุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2559
และค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดการสาธารณะของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบมาด้วยนี้...
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
อังคาร ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2558
เรื่อง ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไปยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย