สายตรงนายกเทศมนตรี

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

<<กุมภาพันธ์ 2561>>
พฤอา
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
    

จันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
81
วันนี้
904
วานนี้
66


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

ข่าวบุคลากร


ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานประเภทอำนวยการท้องถิ่น
ศุกร์ ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้)
 
ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานประเภทอำนวยการท้องถิ่นตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการและประเภททั่วไป
พุธ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานประเภทอำนวยการท้องถิ่นตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการและประเภททั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ประจำปีงบประมาณ 2560
 
แก้ไขคำผิดของประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ฉบับลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
อังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
อ้างถึง หนังสือเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ที่ มค 53201/1697 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ.2559
การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 3 ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่(ระบบแท่ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2558
เรื่อง ผลการคัดเลือกฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง และ กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
อังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
อังคาร ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2558
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี พนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน เป้นตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ 3-5 ของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2558
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน เป็นตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจ ๓-๕ ของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ดาวน์โหลดเอกสารตามที่แนบมานี้
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2558
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ระเบียบที่เกี่ยวกับการสอลคัดเลือกและหัวข้อที่ใช้ในการสอบคัดเลือก
 
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
จันทร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2558
ด้วยเทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๘ อัตรา รายละเอียดสามารถดาวโหลดได้ตามที่แนบมานี้...
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานเป็นตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ตำแหน่ เจ้าพนักงานเทศกิจ ๓-๕
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2558
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในการสรรหา และการเลือกสรรบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2558
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี พนักงานเทศบาสายงานผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
อังคาร ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2558
เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย