กฎหมายและระเบียบต่างๆ

เอกสารดาวน์โหลด

<<มิถุนายน 2562>>
พฤอา
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

พุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
157
วันนี้
1187
วานนี้
1561


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 
ศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมคลองส่งน้ำบ้านใคร่นุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
อังคาร ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม และจัดทำอาหารกลางวันตามโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
อังคาร ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (ระหว่างวันที่ 4 - 28 มิถุนายน 2562)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ (คันใหม่เก่า) หมายเลขครุภัณฑ์ 005 49 0003 โดยวิธีเพาะเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุข้าวโครงการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชืนี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
จันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
จันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
จันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ซ่อมแซมอาคารบ้านพักโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านใคร่นุ่นจากเหตุวาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะลง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน 1 วัน ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เมืองกันทรวิชัยรุ่งเรือง ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำขบวนแห่บั้งไฟพร้อมประดับตกแต่งขบวนแห่ จำนวน 1 ขบวน ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เมืองกันทรวิชัยรุ่งเรือง ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เมืองกันทรวิชัยรุ่งเรือง ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
อังคาร ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์ไม้และวัสดุอุปกรณ์สำหรับปลูกและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สำหรับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของ กองสวัสดิการและสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-2893 มค (หมายเลขครุภัณฑ์ 005 62 0006) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
อังคาร ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบสีเสียง และรับสัญญาณผ่านดาวเทียมพิธีถ่ายทอดสดตามโครงการจัดเตรียมการพิธีพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 6 พ.ค. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย