Get Adobe Flash player

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

เอกสารดาวน์โหลด

<<กรกฏาคม 2562>>
พฤอา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

พฤหัสบดี ที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
88
วันนี้
457
วานนี้
1275


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :


ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
พุธ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2562 ผู้ชม 81
วันที่ 26 มีนาคม 2562 นายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง นำคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
รูปภาพประกอบ

ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 
ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนเมือง
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ท่าขอนยางเกมส์ 2562
จันทร์ ที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2562
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง ประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2562 "ท่าขอนยางเกมส์" โดยมีผู้นำชุมชน สมาชิกสภา เยาวชนและประชาชนในตำบลท่าขอนยางเข้าร่วมกิจกรรม
 
ให้ข้อมูลครัวเรือน เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลพิการในชุมชน
ศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ผู้นำหมู่บ้านและอสม.ทั้ง 15 หมู่บ้าน ทำแบบสอบถามให้ข้อมูลครัวเรือน เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลพิการในชุมชน ซึ่งจัดทำโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ คระครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
ขอเชิญร่วมประกวดร้องเพลงคัดเลือกนักร้องรายการ"กิ๊กดู๋สงครามเพลงเงินล้าน"
พฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ขอเชิญร่วมประกวดร้องเพลงคัดเลือกนักร้อง เป็นตัวแทนของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อร่วมแข่งขันในรายการ "กิ๊กดู๋สงครามเพลงเงินล้าน" คุณสมบัติ 1. ทุกเพศทุกอาชีพ 2. อายุระหว่าง 12-45 ปี 3. เป็นคนในหรือนอกพื้นที่ก็ได้
 
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบอินทรีย์
อังคาร ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลท่าขอนยางจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ โดยมีการให้ความรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวจากกระบวนการเริ่มต้นจนถึงการเก็บเกี่ยวตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวให้แก่เกษตรกรโดยเน้นการท
 
ในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
อังคาร ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอกันทรวิชัย เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และเวลา 18.00 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำ
 
มอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการมองเห็น
พฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลท่าขอนยาง มอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการมองเห็น ,เครื่องวัดความดันและเครื่องชั่งน้ำหนักให้กับเจ้าหน้าที่ อสม.แต่ละหมู่บ้าน
 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย