ข่าว ข่าวทั่วไป

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ศุกร์ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559   จำนวนอ่าน 563 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ข่าวทั่วไป อื่นๆ