ข่าว ข่าวทั่วไป

ตารางแสดงวงงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2559   จำนวนอ่าน 386 ครั้ง

ตารางแสดงวงงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ข่าวทั่วไป อื่นๆ