ข่าว ข่าวทั่วไป

เรื่อง การขยายหรือให้เลื่อนกำหนดเวลาสำรวจ และประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ในเขตเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

จันทร์ ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 315 ครั้ง

เรื่อง การขยายหรือให้เลื่อนกำหนดเวลาสำรวจ และประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ในเขตเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

ข่าวทั่วไป อื่นๆ