ข่าว ข่าวทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ประจำปี พ.ศ.2563

พุธ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 322 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ประจำปี พ.ศ.2563

ข่าวทั่วไป อื่นๆ