Get Adobe Flash player

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

เอกสารดาวน์โหลด

<<สิงหาคม 2562>>
พฤอา
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

จันทร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
14
วันนี้
96
วานนี้
200


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :


การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 ผู้ชม 159
วันที่่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังการนำเสนอผลการสำรวจ เรื่อง การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
รูปภาพประกอบ

การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 
การจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ.2562
เผยแพร่ผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
ท่าขอนยางเกมส์ 2562
จันทร์ ที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2562
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง ประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2562 "ท่าขอนยางเกมส์" โดยมีผู้นำชุมชน สมาชิกสภา เยาวชนและประชาชนในตำบลท่าขอนยางเข้าร่วมกิจกรรม
 
ให้ข้อมูลครัวเรือน เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลพิการในชุมชน
ศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ผู้นำหมู่บ้านและอสม.ทั้ง 15 หมู่บ้าน ทำแบบสอบถามให้ข้อมูลครัวเรือน เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลพิการในชุมชน ซึ่งจัดทำโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ คระครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 
ขอเชิญร่วมประกวดร้องเพลงคัดเลือกนักร้องรายการ"กิ๊กดู๋สงครามเพลงเงินล้าน"
พฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ขอเชิญร่วมประกวดร้องเพลงคัดเลือกนักร้อง เป็นตัวแทนของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อร่วมแข่งขันในรายการ "กิ๊กดู๋สงครามเพลงเงินล้าน" คุณสมบัติ 1. ทุกเพศทุกอาชีพ 2. อายุระหว่าง 12-45 ปี 3. เป็นคนในหรือนอกพื้นที่ก็ได้
 
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบอินทรีย์
อังคาร ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลท่าขอนยางจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ โดยมีการให้ความรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวจากกระบวนการเริ่มต้นจนถึงการเก็บเกี่ยวตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวให้แก่เกษตรกรโดยเน้นการท
 
ในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
อังคาร ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอกันทรวิชัย เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และเวลา 18.00 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำ
 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย