ข่าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ศุกร์ ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560   จำนวนอ่าน 383 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ