ข่าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

ศุกร์ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561   จำนวนอ่าน 389 ครั้ง

ผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ