ข่าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562)

พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 277 ครั้ง

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ