ข่าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2563)

พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 211 ครั้ง

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2563)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ