สายตรงนายกเทศมนตรี

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

เอกสารดาวน์โหลด

<<เมษายน 2562>>
พฤอา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

ศุกร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
13
วันนี้
575
วานนี้
14


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :


ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
จันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ผู้ชม 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย น้ำยาง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ นงเยาว์เพิ่มพูนทรัพย์ โดยเสนอเป็นเงินทั้งสิ้น 57,100 บาทโดยวิธีเจาะจง
ไฟล์เอกสารประกอบ :
    ไฟล์เอกสาร 1 :  ดาวน์โหลดไฟล์


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 
ศุกร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุธงและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 
ศุกร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ขนาด 3.50x6.0 เมตร พร้อมประดับตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงกการการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉาพเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 
ศุกร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 
อังคาร ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2562
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)2 ฝั่งถนนและปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง  
จันทร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราาคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 461 58 0047 (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย