สายตรงนายกเทศมนตรี

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

เอกสารดาวน์โหลด

<<กุมภาพันธ์ 2562>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
   

เสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
76
วันนี้
38
วานนี้
1709


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :


ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
จันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ผู้ชม 15
เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย น้ำยาง จำนวน 2 รายการ เนื่องจากข้อมูลผิดพลาด
ไฟล์เอกสารประกอบ :
    ไฟล์เอกสาร 1 :  ดาวน์โหลดไฟล์


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 
จันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมห้องน้ำเทศบาล
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนเชื่อระหว่างบ้นดอนสวนกับบ้านดอนเวียงจันทร์ จำนวน 14 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 4/2562
ศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
การจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนเชื่อระหว่างบ้านดอนสวนกับบ้านดอนเวียงจันทร์ จำนวน 14 ต้น
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำที่ปิดประกาศ
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องรับ-ส่งวิทยุ พร้อมอุปกรณ์
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศของกองสวัสดิการ
 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย