สายตรงนายกเทศมนตรี

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

เอกสารดาวน์โหลด

<<มีนาคม 2562>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

อังคาร ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
23
วันนี้
724
วานนี้
1619


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :


ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562 ผู้ชม 12
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงและวัสดุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไฟล์เอกสารประกอบ :
    ไฟล์เอกสาร 1 :  ดาวน์โหลดไฟล์


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
พุธ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ศุกร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงและวัสดุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมดับเพลิง และระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420 50 0010 ห้องปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนารายได้และฝ่ายการเงินและฝ่ายการเงินและบัญชี
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ของ กองสวัสดิการสังม จำนวน 2 เครื่อง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
พุธ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมดับเพลิง และระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562
 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย