ข่าว ประกวดราคาจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ศุกร์ ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561   จำนวนอ่าน 268 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้าง อื่นๆ