ข่าว ประกวดราคาจ้าง

เอกสารปรกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อังคาร ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561   จำนวนอ่าน 178 ครั้ง

เอกสารปรกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)