ข่าว ประกวดราคาจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 124 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้าง อื่นๆ