ข่าว ประกวดราคาจ้าง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวขัว หมู่ที่ 15 ไปทางหนองเหล่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ (e-bidding)

ศุกร์ ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 308 ครั้ง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวขัว หมู่ที่ 15 ไปทางหนองเหล่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้าง อื่นๆ