ข่าว ประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เริ่มจากบ้านนายบัดกรี บุตราช ถึงหอพักบุตรโรบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ (e-bidding)

อังคาร ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 165 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เริ่มจากบ้านนายบัดกรี บุตราช ถึงหอพักบุตรโรบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้าง อื่นๆ