ข่าว ประกวดราคาจ้าง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านดอนสวน หมู่ที่ 12 เริ่มจากถนน คสล.เดิม ตรงห้าแยกไปทางถีนานนท์ (213) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อังคาร ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 108 ครั้ง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านดอนสวน หมู่ที่ 12 เริ่มจากถนน คสล.เดิม ตรงห้าแยกไปทางถีนานนท์ (213) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาจ้าง อื่นๆ