ข่าว ประกวดราคาจ้าง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านดอนยม หมู่ที่ 7 เริ่มจากถนน คสล.เดิม ไปทางวัดป่าวังเลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อังคาร ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 106 ครั้ง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านดอนยม หมู่ที่ 7 เริ่มจากถนน คสล.เดิม ไปทางวัดป่าวังเลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้าง อื่นๆ