ข่าว ประกวดราคาจ้าง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 (เส้นจากศาลเจ้าแม่สองนาง) ไปทางชีหลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)

อังคาร ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 106 ครั้ง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 (เส้นจากศาลเจ้าแม่สองนาง) ไปทางชีหลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้าง อื่นๆ