ข่าว ข่าวบุคลากร

เรื่อง การกรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการว่าง

พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 693 ครั้ง

เรื่อง การกรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการว่าง

ข่าวบุคลากร อื่นๆ