ข่าว ข่าวบุคลากร

ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา 1.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2.เจ้าพนักงานพัสดุ 3.นายช่างสำรวจ 4.เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

ศุกร์ ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 648 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา 1.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2.เจ้าพนักงานพัสดุ 3.นายช่างสำรวจ 4.เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

ข่าวบุคลากร อื่นๆ