ข่าว ข่าวบุคลากร

ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างในสายงานประเภทอำนวยการท้องถิ่่นและสายงานประเภททั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 10 อัตรา

พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 346 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างในสายงานประเภทอำนวยการท้องถิ่่นและสายงานประเภททั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 10 อัตรา

ข่าวบุคลากร อื่นๆ