ข่าว งานกิจการสภา

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2561   จำนวนอ่าน 452 ครั้ง

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561