ข่าว งานกิจการสภา

ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561

พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561   จำนวนอ่าน 461 ครั้ง

ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561