ข่าว งานกิจการสภา

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2

พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 78 ครั้ง

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2